Invitasjon til Jente Talent Cup

                 Vi ønsker å invitere ditt lag til Talent Cup 2020.
       Denne turneringen er for J11, J12, J13, J14, J15, J16 og J17 

                              Hamar  14 – 16 august 2020

 
                                                 Betaling
Påmeldingsavgift 
Alle lag må betale Påmeldingsavgiften.

   ♦ 7èr kr. 7000,- dekker 9 spillere og 1 leder. Deltagere utover dette koster kr. 400,- 

   ♦ 9èr kr.  7800,- dekker 11 spillere og 1 leder. Deltagere utover dette koster kr. 400,- 
   ♦ 11èr kr. 8600,- dekker 13 spillere og 1 leder. Deltagere utover dette koster kr. 400,- 
 
Laget er påmeldt til turneringen og påmeldingsavgiften regnes som bindende når den elektroniske påmeldingen er utført.  
Deltagerkort regnes også som bindene og betales i sin helhet, hvis laget trekker seg etter 21 dager før turneringstart.  
 
B-kort
Koster 200,- pr deltager
Dekker lunsj lørdag(Brødmat), Middag lørdag(varmmat) og lunsj søndag(varmmat) 
 
A-kort
Koster 800,- pr deltager 
 
Dekker kveldsmat fredag(brødmat), frokost lørdag(brødmat), lunsj lørdag(Brødmat), Middag lørdag(varmmat), frokost søndag(brødmat) og lunsj søndag(varmmat) 
Laget er påmeldt til turneringen, når vi har mottatt og registrert innbetaling av påmeldingsavgiften. Betalingen regnes som bindende når den elektroniske påmeldingen er utført.  Deltagerkort regnes også som bindene og betales i sin helhet, hvis laget trekker seg etter 21 dager før turneringstart.  


 
                                         Kamper klasse J13, J14, J15, J16, J17: 
Alle lagene får min 4 kamper. Hver kamp spilles over 2 x 25 minutter. 
Det blir gruppespill med innledende kamper for alle lagene, deretter sluttspill. 
Finale lagene vil få pokal 
 Kampene spilles på kunstgressbaner i Hamar-området 
 
                                          Kamper klasse J11, J12:
Alle lagene får min 5 kamper. Hver kamp spilles over 2 x 25 minutter på 7er bane J11 og 9èr bane for J12. 
Det blir gruppespill for alle lagene på lørdag.
Alle kampene blir satt opp etter Monrad prinsippet.
Alle spillerne vil få lik premie 
Kampene spilles på kunstgressbaner i Hamar-området 
Reglementet for barnefotballen gjelder 
Det er ikke lov med hospitering/gjestespill i disse klassene 
 
                                               Klasser:
                                  J11 7er Nivå 1 og Nivå 2 
                                  J12 9er Nivå 1 og Nivå 2
                                  J13 9er Nivå 1 og Nivå 2 
                                 J14 11er Nivå 1 og Nivå 2 
                                 J15 11er Nivå 1 og Nivå 2
                                 J16 11er Nivå 1 og Nivå 2 
                                 J17 11er Nivå 1 og Nivå 2 
 
                                              Overnatting:
Det blir tilrettelagt for overnatting på skoler i Hamar området.  Laget tar selv med seg liggerunderlag og sovepose til eget bruk. Vi tilbyr også en hotell pakke for de som ønsker dette.
 
 
                                                Foresatte
Hvis det er foresatte som ønsker kost og losji under turneringen, kan de kjøpe A-kort til 1200, eller B-kort til 600,-. Kortene har samme dekning som for spillerne 
 
 
                                        Alder og hospitering 
Det gis kun dispensasjon til eldre spillere, hvis godkjent søknad fra egen krets foreligger og sendes inn til turneringsansvarlig. 
For klassene J13 9èr, J14, J14 nivå 2, J15, J16, J17: 11er. 
Vi åpner for hospitering for inntil 2 spillere i disse klassene. Dette forutsetter at søknad med godkjennelse fra sin klubb sendes turneringsledelsen før turneringen starter. Dette gjelder ikke i klassene J11 og J12 
 
 
 
                                                   Futsal lag 
Futsal lag kan delta på turneringen, forutsatt at de er registrert i NFF 
 
                                      Informasjon og påmelding:  
Påmelding Jente Talent Cup gjøres via https://jentetalentcup.cups.nu/
                                            For mer informasjon:
                                       https://talentcupfotball.com/
                   Trond Jacobsen – tro-jac3@online.no – 928 12 038
 

Kommentarer

#FDD STORE HAMAR